Učni scenariji za OŠ: razvoj celostnega razumevanja o podnebju in trajnosti ter empatije do svojega družbenega in naravnega okolja

Učni Scenariji Učilnica Za življenje

Učne scenarije za osnovne šole so razvile učiteljice obalnih osnovnih šol v študijskih skupinah, ki so potekale v sklopu projekta Učilnica za življenje.

Namen učnih scenarijev je razvoj celostnega razumevanja o podnebju in trajnosti ter empatije do svojega družbenega in naravnega okolja pri učencih osnovnih šol.

Učni scenariji temeljijo na problemskem učenju in razvijanju ekosocialnih kompetenc, zato so učitelji izhajali iz Evropskega okvira kompetenc za trajnost (GreenComp) in Cilji notranjega razvoja .

Učiteljice so se osredotočile na različne pereče okoljske tematike, kot so onesnaženje vode in zraka, problematika odpadkov in onesnaževanje s plastiko ter ohranjanje biodiverzitete. 

Učni scenariji

Naravno zabavno

1. razred

 • Tematski sklop: Okoljska vzgoja
 • Učna vsebina: Nevarne snovi, skrb za okolje
 • Število učnih ur: 10
 • Avtorice: Metka Burin, Katja Jerman, Tanja Knap, Darja Premrl, Maja Šajn 

Ohranjanje narave

2. razred

 • Tematski sklop: Okoljska vzgoja
 • Učna vsebina: Ohranjanje narave in posledice onesnaževanja za živa bitja
 • Število učnih ur: 10 ur (dneva dejavnosti: naravoslovni dan – Eko dan in tehniški dan
  – Obdelava materiala)
 • Avtorice: Sara Ivančič, Tina Manfreda, Polona Mihalič

Kdo se boji plastične vrečke

3. razred

 • Tematski sklop: Okoljska vzgoja
 • Učna vsebina: ODPADKI
 • Število učnih ur: 5
 • Avtorice: Sabina Dražič, Barbara Bočkor Starc, Karin Gorenjc Grzetič, Jana Pelicon

Kako očistiti zrak

5. razred

 • Tematski sklop: SNOVI V NARAVI
 • Učna vsebina: ONESNAŽENOST ZRAKA
 • Število učnih ur: 5 NIT, 3 SLJ, 4 LUM, 2 DRU, 3 MAT
 • Avtorici: Melita Jelić, Tina Bajc Hlad

Voda H2O

5. razred

 • Tematski sklop: Voda 2 Učna vsebina:
 • Lastnosti vode, Vrste voda in kroženje vode v naravi, Trajnostno ravnanje z vodo
 • Število učnih ur: 10
 • Avtorice: Helena Novak, Narrayani Premal, Vanja Klančnik Kišasondi, Mojca Žvokelj

Voda H2O priloga