Ambasadorji projekta

Naši ambasadorji v razred prinašajo znanja o podnebnih spremembah, rešitvah in ekosocialnih tematikah.

Ambasadorji projekta Učilnica za življenje so izobraževalne organizacije in posamezniki, ki so motivirani in s srcem delujejo za boljši jutri planeta in vseh živih bitji, skupnosti in generacij prihodnosti, ki bodo priča posledicam podnebnih sprememb.  Skupnost ambasadorjev deluje kot skupnost aktivistov, kjer ima vsakdo možnost in spodbudo, da ukrepa po svojih močeh, v svojem lokalnem okolju in znotraj obstoječega šolskega sistema.

Ambasadorji projekta

Alenka Sedlar Špehar

BIC Ljubljana

Učiteljica strokovnih predmetov s področja naravovarstva
Ambasadorji projekta

Daša Čakš

OŠ Majšperk

Učiteljica kemije in naravoslovja
Ambasadorji projekta

Bogdana Drozg Onič

OŠ Partizanska bolnišnica Jesen Tinje in OŠ Šmartno na Pohorju

Učiteljica
Ambasadorji projekta

mag. Petra Peroci

OŠ Benedikt

Profesorica biologije in geografije
Ambasadorji projekta

Marjana Protner

OŠ Cirkulane-Zavrč

Učiteljica angleščine
Ambasadorji projekta

Silvo Lavtižar

CUDV Dobrna

Likovni pedagog, skupinski habilitator
Ambasadorji projekta

Nataša Frank

OŠ Toneta Tomšiča Knežak

Učiteljica razrednega pouka
Ambasadorji projekta

Tea Brešan

OŠ Deskle

Učiteljica razrednega pouka
Ambasadorji projekta

mag. Katarina Vodopivec Kolar

Učiteljica naravoslovja in izbirnega predmeta okoljska vzgoja
Ambasadorji projekta

Tanja Bogataj

OŠ Šenčur

Učiteljica razrednega pouka
Tamara Mlakar

Tamara Mlakar

OŠ Gračišče

Učiteljica
Ambasadorji projekta

Narrayani Premal

OŠ Istrskega odreda Gračišče

Učiteljica razrednega pouka
Ambasadorji projekta

Mateja Lohkar

OŠ Dobrepolje, vrtec Ringaraja

Vzgojiteljica predšolskih otrok
Srednja Zdravstvena šola Ljubljana Logo

Srednja zdravstvena šola Ljubljana

Srednja zdravstvena šola je zavod, ki ima najdaljšo tradicijo izobraževanja s področja zdravstvene nege in oskrbe v Sloveniji.

Zivilska In Naravovarstvena Sola

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Živilska in naravovarstvena šola

Živilska in naravovarstvena šola je ena izmed štirih enot Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana. Dobra opremljenost nudi pogoje, ki omogočajo kakovostno vzgojno-izobraževalno delo.

Bic Ljubljana Gimnazija In Veterinarska

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

Šola se nahaja v prijetnem zavetju Mestnega loga. Poleg sodobno opremljenih učilnic in laboratorijev imajo tudi šolsko veterinarsko ambulantno, šolski vivarij, knjižnico, kuhinjo s jedilnico in športno dvorano.

Osnovna šola Isterskega Odreda

OŠ Istrskega odreda Gračišče

OŠ Istrskega odreda Gračišče in vrtec ob OŠ je manjša podeželska šola oz. vrtec, ki učencem in otrokom, poleg samega usvajanja znanja, nudi praktične izkušnje in izobrazbo o socialnih veščinah ter čustveni inteligenci.