Ambasadorji projekta

Naši ambasadorji v razred prinašajo znanja o podnebnih spremembah, rešitvah in ekosocialnih tematikah.

Ambasadorji projekta Učilnica za življenje so izobraževalne organizacije in posamezniki, ki so motivirani in s srcem delujejo za boljši jutri planeta in vseh živih bitji, skupnosti in generacij prihodnosti, ki bodo priča posledicam podnebnih sprememb.  Skupnost ambasadorjev deluje kot skupnost aktivistov, kjer ima vsakdo možnost in spodbudo, da ukrepa po svojih močeh, v svojem lokalnem okolju in znotraj obstoječega šolskega sistema.

Ambasadorji projekta

mag. Katarina Vodopivec Kolar

OŠ Venclja Perka

Ambasadorji projekta

Marjana Protner

OŠ Cirkulane-Zavrč

Srednja zdravstvena šola Ljubljana

Srednja zdravstvena šola je zavod, ki ima najdaljšo tradicijo izobraževanja s področja zdravstvene nege in oskrbe v Sloveniji.

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Živilska šola

Živilska šola je ena izmed štirih enot Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana. Dobra opremljenost nudi pogoje, ki omogočajo kakovostno vzgojno-izobraževalno delo.

Srednja šola Celjskih grofov

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.