Fbt

Nastja Cotič

Raziskovalka in mentorica

 

Nastja Cotič je na Univerzi na Primorskem, Pedagoški fakulteti zaposlena kot asistent za naravoslovno izobraževanje. Leta 2018 je na Pedagoški fakulteti doktorirala, naslov njene doktorske disertacije je: Model pouka naravoslovja na morski obali z uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije in izkustvenega pouka. Od leta 2017 do leta 2022 je sodelovala kot soavtorica pri štirih izvirnih znanstvenih člankih, dvanajstih samostojnih znanstvenih sestavkih in poglavij v monografskih publikacijah. Poleg tega je bila somentor pri treh magistrskih nalogah in pri 30 zaključnih delih. Objavljeni prispevki so osredotočeni na področje naravoslovja in tehnike v predšolskem in šolskem obdobju. Sodelovala je tudi na projektih kot so: SIIT-interaktivna določevanja za šole: spoznavanja biotske pestrosti na čezmejnem območju, Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih«, Spoznavanje biodiverzitete morja skozi izkušnjo. Sedaj pa sodeluje na projektih kot so: GREEN4VIP (Environmental Education and STEAM approach for Visually Impaired Pupils in Kindergartens), Zelena, digitalna in vključujoča UP ter v projektu Učilnica za življenje. 

V letu 2022 je postala tudi koordinatorica programa Ekošola na fakulteti. Aktivno sodeluje pri izvedbi delavnic za predšolske in šolske otroke na fakulteti. 

V projektu Učilnica za življenje sodeluje kot raziskovalka ter mentor razrednim učiteljicam, ki pripravljalo učne scenarije.