Polona Fonda komunikacija in spletni mediji

Polona Fonda

Komunikacija in spletni mediji

 

Polona ima več kot 15 let mednarodnih izkušenj na področju digitalnih komunikacij, diseminacije projektov in grafičnega oblikovanja. Z vodenjem komunikacij je več let podpirala Mednarodno zvezo za šolski šport (International School Sport Federation), “izobraževanje skozi šport” ter šport mladih na svetovnih tekmovanjih in v projektih v in izven Evrope. Zadnja leta se usmerja v management digitalnih komunikacij pri Evropski nevladni organizaciji za šport (ENGSO in ENGSO Youth) in diseminacijo različnih Evropskih projektov na področju športa, podnebne akcije, trajnosti in zdravja. Poleg vodenja komunikacij, ima bogate izkušnje na področju Evropskega športa za vse in zdravja mladih, ki jih je kalila skozi program Evropske Komisije “Youth Ideas Lab” in skozi sodelovanje z različnimi Evropskimi institucijami, Univerzami in drugimi nevladnimi organizacijami. 

V projektu Učilnica za življenje Polona vodi in ureja digitalne komunikacije in družabna omrežja projekta. Skozi vodenje komunikacij in objavo različnih poučnih in informativnih vsebin, informira deležnike in javnost o razvoju, poteku in dejavnostih projekta.