Učenje skozi izkušnjo: intervju z Manjo Vrenko, strokovno sodelavko projekta Učilnica za življenje

Manja Vrenko Strokovna Sodelavka

Manja je izkušena facilitatorka skupinskih porcesov in soustvarjalka programa Skupnostni inkubator (CLIPS). S projektom Učilnica za življenje prenaša svoje bogato facilitatorsko znanje v šolsko okolje. Kot strokovna sodelavka sodeluje pri razvoju in implementaciji treninga za učitelje.

Od leta 2010 se intenzivno izobražuje na področju trajnostnega razvoja. Posebno pozornost posveča gradnji skupnosti, saj verjame, da je sodelovanje med ljudmi osnova za razvoj trajnostne  družbe. Je soustanoviteljica in koordinatorka Društva Sončni grič. Živi in dela v majhni skupnosti v zaledju Istre, kjer prideluje zelenjavo po pemakulturnih načelih. 

Kaj in kdo te je navdihnil za ustvarjanje in grajenje skupnosti Sončni Grič, in pozneje, facilitacijo in vodenje delavnic na temo trajnosti?

Leta 2005 smo s prijatelji obiskali skupnost v Italiji, kjer sem se prvič srečala z idejo sobivanja. Takrat se mi je to zdelo zanimivo, vendar tega nisem povezala s svojim življenjem. Povezava se je zgodila pet let pozneje, ko sem o tem pripovedovala prijatelju, s katerim sva se potem skupaj vpisala na 10 mesečno izobraževanje za načrtovanje trajnostnih skupnosti. To izobraževanje je popolnoma spremenilo moj pogled na življenje, svet, odnose med okoljem in človekom. Sledilo je nekaj let intenzivnega izobraževanja na temo trajnostnega razvoja. Z društvom Sončni grič smo se vključili v strateško partnerstvo skupnostni inkubator. V tem partnerstvu smo izdelali program za gradnjo skupnosti CLIPS, ki je zbirka orodij in metod za naslavljanje rezličnih izzivov s katerimi se srečujejo skupine, ki delujejo po načelu vključevanja in horizontalnega vodenja. Priročnik CLIPS je na voljo tudi v Slovenskem jeziku na strani clips.gen-europe.org

Si izkušena facilitatorka skupinskih procesov in soustvarjalka programa Skupnostni inkubator (CLIPS). Kje vse in s pomočjo katerih programov si pridobivala znanja facilitatorskih tehnik? 

Že s sodelovanjem pri skupnostnem inkubatorju sem se veliko naučila. Del programa je bilo tudi usposabljanje za trenerje kjer smo vadili facilitacijo z uporabo CLIPS metod. 

  • Sociokraija, metoda za učinkovito vodenje sestankov in sprejemanje odločitev z upoštevanjem vseh glasov. Posebnost te metode je, da skupina sprejme odločitve, ki so sprejemljive za vse, v nasprotju z večinskim sistemom, kjer večina popolnoma povozi želje in potrebe manjšine. 
  • Zmajevo sanjanje: metoda za skupinsko vodenje projektov, ki je podobno kot CLIPS, zbirka metod, ki se pogosto uporabljajo v poslovnem svetu kot team building ali za spodbujanje kreativnih rešitev. Opravila sem tudi usposabljanje za trenerja te metode. 
  • Usposabljanje za aktiviste v lokalnih skupnostih, ki so ga zasnovali v Tranzicijskem gibanju (Transition towns), ponuja načine, kako aktivirati soseščino k sodelovanju in samoorganizaciji. 
  • Načela nenasilne komunikacije bi morala biti obvezno izobraževanje za vse, ki delajo z ljudmi, ali so na vodstvenih položajih. 
  • Sem tudi permakulturnica. Poleg permakultunega tečaja sem opravila  usposabljanje za učitelje permakulture.
Manja Predavanje Clips

Ali lahko našteješ in na kratko opišeš (najpomembnejša) izobraževanja in projekte, ki ste jih do sedaj vodili ali gostili na Sončnem Griču?

Vsa izobraževanja, ki sem jih naštela zgoraj smo organizirali tudi na Sončnem griču. Povabili smo utemeljitelja metode Zmajevo Sanjanje Johna Crofta, ki je v Slovenijo na naše povabilo prišel trikrat. 

Mednarodni trening za aktiviste v lokalnih skupnostih smo organizirali v sodelovanju z dr. May East, v sodelovanju z društvom za permakulturo Slovenije smo organizirali izobraževanje za učitelje permakulture. 

Poleg strateškega partnerstva CLIPS smo sodelovali še v partnerstvu Metuljna vas, rezultat katerega je izkustveni program štirje letni časi na  podeželju. Namenjen je vsem, ki si želijo iz mesta preseliti na podeželje in skuša predstaviti realno sliko takšnega prehoda. Mnogi namreč niso pripravljeni na korenito spremembo življenjskega sloga, ki jo takšna odločitev potegne za sabo.

Osebno sem močno vpeta v delo Globalne mreže ekovasi (Global Ecovillage Network) s katero tesno sodelujemo že 10 let.

Organizirali smo tudi dve mladinski  izmenjavi. TransIstra eco journey je bila zastavljena kot pohod od eko projekta do eko projekta v Istri. Green Reset pa je bil digitalni detox, kjer so udeleženci odložili telefone in raziskovali kako lahko preživljajo prosti čas, če nimajo na voljo telefona. Okolje Sončnega griča je idealno za tovrstne aktivnosti. 

Poleg naštetega izvajamo različne vikend delavnice, včasih pa samo ponudimo prostor in hrano skupinam, ki vsebine organizirajo samostojno.

Zakaj projekt Učilnica za življenje? Zakaj ste se z društvom Sončni Grič odločili za ta projekt, in kaj z njim želite ponuditi šolam in šolskemu sistemu?

Osnove nenasilne komunikacije, vključevalne tehnike, sprejemanje različnih pogledov, sodelovanje, sposobnost sprejemanja odločitev, kritično mišljenje, sprejemanje odgovornosti, so veščine, ki jih sodobna družba potrebuje, če želimo zavrteti svet na bolje. Učenje skozi izkušnjo, se mladih dotakne na čustveni ravni. Tisto kar se nas dotakne na tej ravni pa ostane z nami za vedno. Pogosto govorimo o tem fenomenu ko  gre za travmatične izkušnje, vendar si naši možgani enako zapomnijo tudi čustveno pozitivna doživetja. Zato je naloga učiteljev, da učence, dijake, študente vodijo skozi proces odkrivanja snovi,  skupinsko delo, problemsko učenje, izkušnjo, torej postanejo facilitatorji (usmerjevalci) učnega procesa. To je glavno sporočilo projekta Učilnica za življenje.

Aprila 2024 bo društvo Sončni Grič gostilo usposabljanje za učitelje v okviru projekta Učilnica za življenje. Lahko na kratko opišeš kako, kje in na kakšen način bo usposabljanje potekalo? Kaj lahko učitelji in študenti pričakujejo od usposabljanja?

Usposabljanje je namenjeno predvsem učiteljem in bodočim učiteljem (študentom pedagoške smeri). Predstavili bomo načela facilitacije in kako jih lahko uporabimo v učnem procesu. Udeleženci bodo spoznali nekatere  enostavne facilitacijske prijeme in metode neformalnega izobraževanje, s katerimi lahko podpremo učni proces na način ki poleg tega, da učenci usvajajo predpisano snov, prispeva tudi k razvoju eko-socialnih kompetenc. Na kratko bomo predstavili tudi evropski  okvir kompetenc za trajnost Green Comp.

Teoretični del bo potekal v štirih spletnih srečanjih po dve uri. Praktične vaje pa na  dvodnevnem usposabljanju v slovenski Istri, na sedežu društva Sončni gič, kjer bomo  facilitirano učenje, predstavili skozi interaktivne vaje.

Ker smo ravno v sezoni obdarovanj in posledično “potroštništva in ne-trajnosti”. Kako si lahko, po tvojem mnenju, December in praznike oblikujemo na bolj trajnosten, a hkrati še vedno vesel in “čaroben” način?

Podarimo sebi in svojim bližnjim čas. Skupaj delajmo stvari, ki jih imamo radi. Praznične mize obložimo z domačo, lokalno in naravno pridelano hrano. Namesto kupljenih daril izdelajmo nekaj s svojimi rokami. Ko izdelujemo darilo za določeno osebo, na to osebo mislimo in ji pošiljamo spodbudne in ljubeče misli. Ta naklonjenost se čuti v končnem izdelku, četudi ni popoln. 

Če se odločimo za nakup daril jih kupimo od osebe, ki jo poznamo in jo s tem podprimo.

Usposabljanje za učitelje in študente pedagoških smeri

Usposabljanje oziroma trening za učitelje je namenjen vsem, ki bi k svojim šolskim uram radi vnesli več dinamike in sodelovanje. Namenjen je tistim, ki bi se radi poslužili tehnik facilitiranega učenja, pa ne vedo dobro kako in kje začeti, obenem pa si želijo, da bi njihovi učenci bili deležni razvoja trajnostnih kompetenc.