Mag. Katarina Vodopivec Kolar: Celostni (holistični) pristop vzgoje za trajnostni razvoj

Katarina Vodopivec Kolar

Mag. Katarina Vodopivec Kolar je na naši Mednarodni konferenci o ekosocialnem izobraževanju vodila delavnico z naslovom “Stik z naravo vodi v stik s seboj”. Namen delavnice, ki se je izvedla v čudovitem lapidariju Pokrajinskega muzeja Koper, je bil navezovanje stika z naravo, z namenom, da najdemo v naravi umiritev in sprostitev ter s pristnim stikom do narave ozavestimo pomen njenega spoštovanja in ohranjanja. 

Celostni (holistični) pristop vzgoje za trajnostni razvoj

Avtorica: Mag. Katarina Vodopivec Kolar

Vzgojo za trajnostni razvoj (VITR) pojmujemo kot vzgojo za odgovornost do vseh živih bitij in vzgojo za trajnostno prihodnost (po Unescu). To pomeni, da ne gre v prvi vrsti za posredovanje številnih novih znanj v smislu spoznavanja okolja, ampak za usposabljanje učencev, da bodo globlje razumeli okoljske pojave in probleme, njihove vzroke in načine reševanja, vključno s tveganji in konflikti v družbi, ki nastajajo ob izkoriščanju omejenih naravnih virov.

Več o delavnici, predvsem pa o celostnem (holističnem) pristopu vzgoje za trajnostni razvoj, si lahko preberete na povezavi spodaj.