Predstavitev učnih scenarijev vezanih na spoznavanje okoljske problematike

Predstavitev Učnih Scenarijev
Študentom 1. letnika magistrskega študijskega programa Razredni pouk se je v okviru predmeta Okoljska vzgoja predstavilo učne scenarije, ki so nastali v sklopu projekta Učilnica za življenje. 

V prvem delu, ki je potekal v četrtek, 4. januarja, so učiteljice natančno predstavile izvedbo pouka na temo ohranjanja narave in vode za 2. in 5. razred osnovne šole. Pouk je v ospredje postavljal okoljsko problematiko ter pri učencih razvijal empatijo do družbenega in naravnega okolja. 

V drugem delu, ki je potekal 15. januarja, so študentje evalvirali 5 učnih scenarijev, izdelanih v okviru projekta.  Zapisali so, kaj bi pri posameznem učnem scenariju pohvalili oziroma, kaj jim je bilo všeč ter kako bi jih izboljšali in nadgradili.

Vse učne scenarije Učilnice za življenje najdete tukaj.