Sporočilo za javnost: Začeli smo s projektom Učilnica za življenje

Z veseljem sporočamo, da je projekt Društva Sončni grič v partnerstvu s Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem, Učilnica za življenje bil izbran (izmed 194 prijavljenih projektov s celotne Evrope) za večletno financiranje s strani pobude EUKI. Od vseh prijavljenih projektov je bila izbrana manj kot desetina in od tega le dva s področja izobraževanja, zato smo še toliko bolj ponosni na naš uspeh na tem razpisu. EUKI je evropska pobuda za podnebje, ki deluje pod okriljem nemškega Zveznega ministrstva za okolje, varstvo narave in jedrsko varnost (BMU). EUKI financira projekte v zvezi z blaženjem podnebnih sprememb in prilagajanjem na njih, po celotni Evropski uniji (EU). 

V času podnebne krize in nujnosti ukrepanja, želimo s projektom Učilnica za življenje (ang. Classroom for Life) okrepiti in inovirati slovenski šolski sistem, da bo vzgajal in opolnomočil generacije proaktivnih posameznikov. Posameznikov, ki bodo razumeli kompleksnost, imeli celostno razumevanje o podnebju in trajnosti ter empatijo do svojega družbenega in naravnega okolja. Skozi projektne aktivnosti bomo neposredno podprli učitelje tako, da bodo pri učencih lahko spodbudili voljo za odgovorno, multidisciplinarno, participativno, sistemsko in sodelovalno delovanje, na katerem koli strokovnem področju v smeri skupnega cilja čistega, zdravega, poštenega in srečnega Planeta. 

Učilnica za življenje je projekt širšega javnega interesa, saj bo posredno dosegel generacije mladih, ki se bodo soočale s posledicami podnebnih sprememb. Učilnica za življenje se ukvarja in raziskuje učinkovito učenje za trajnost, akcijo in socio-emocionalne pristope k učenju ter sistemsko spremembo politike izobraževanja in usposabljanja v Sloveniji in EU. Projekt Učilnica za življenje je poseben in inovativen zato, ker v javni šolski sistem prenaša znanja ekovasi, tranzicijskih gibanj, okoljskih nevladnih organizacij in skupnostnih iniciativ. Da bi hitro preoblikovali našo družbo, gospodarstvo in prihodnost, želimo z vsemi deležniki ponovno razmisliti o učenju za trajnost in tradicionalnih učnih pristopih. 

Več o projektu na spletni strani projekta: www.ucilnica.eu. Vabljeni, da nam sledite tudi na družbenih omrežjih projekta FB, LITwitter.

Za pisma in besede podpore pri projektni prijavi se ob tej priliki iskreno zahvaljujemo  Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport | EIT Climate KIC – Young Innovators | Elektro in računalniški šoli iz Šolskega centra Velenje | Centru RS za poklicno izobraževanje | Živilski šoli iz Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana in seveda Centru za razvoj in prenos znanj Univerze na Primorskem.

PRENESI SPOROČILO ZA JAVNOST