Predavanja

Predavanja na temo podnebnega izobraževanja in izobraževanja za trajnost.

Na tej strani objavljamo predavanja s prve Mednarodne konference o ekosocialnem izobraževanju (28.in 29. Oktober 2023, Koper in spletno). 

V kolikor bi v zbirko radi prispevali tudi vi, nam pišite.

Šole v centru ekosocialne transformacije

Predavateljica: dr. Conchi Piñeiro

Predavanje Dr. Conchi Piñeiro je posvečeno delu pogleda na ekosocialno izobraževanja, ki ga je v zadnjih desetletjih razvila organizacija FUHEM. FUHEM je španska fundacija, ki spodbuja družbeno pravičnost, krepi demokracijo in trajnost ter ekosocialne aktivnosti.

Kaj točno je torej pristop imenovan “učenje v lokalnem okolju”? V tem predavanju bomo skupaj pogledali globje, bolj smiselne izkušnje učenja izven razredov in šolskega okolja. Določeni pristopi nas bodo vodili v oblikovanje izobraževalnih aktivnosti in vsebin. Kaj so glavni nauki ekosocialnega učenja? Naslovili vse aspekte ekoodvisnosti, delovanja biosfere, krize civilizacij, nosilce ekosocialnih sprememb, osebni in skupnostni razvoj, pravičnost, demokracijo in ekosocialne tehnike.

S srcem, glavo in rokami do empatične skrbi za prihodnost človeštva

Predavateljica: doc. dr. Ana Bogdan Zupančič

Moto s srcem, glavo in rokami je v Sloveniji del doživljajske pedagogike, ki uveljavlja pristope učenja za življenje v prepletenosti z lokalnim okoljem. Konkretiziranje načel in ciljev doživljajske pedagogike, omogočajo tudi igre in druge aktivnosti, ki se udejanjajo večinoma skozi raznolike projekte. Slednji med drugim omogočajo tudi čustveno opismenjevanje in razvijanje empatije kot ključne za globok in pristen stik z drugimi ter uveljavljanje v kompleksen svetu, družbi, ki se sooča s podnebno krizo. V predavanju bomo tako skupaj razmišljali o konkretnih praksah iskanja (učenja) »poti do sebe in drugih« in vseh možnostih, ki nam jih pri tem ponuja lokalno okolje.

Spremeni svojo vlogo: Place-based learning in participatorne metode za izobraževanje za trajnostni razvoj

Predavateljica: Lucija Marovt

Učenje v lokalnem okolju ima velik pomen za okoljsko in podnebno pismenost, potrebni za naslavljanje trajnostnih izzivov. Temu so namenjeni dejavnosti programa Ekošola, v katerega so vključene ustanove v celotni vertikali izobraževanja – od vrtcev do fakultete. Vsebine in njihov način izvajanja temeljijo na pristopu od spodaj navzgor, pri čemer je temelj prav učenje v  lokalnem okolju.  Predstavljene bodo izkušnje učenja v lokalnem okolju programa Ekošola, posebej iz mednarodnega projekta Spremeni svojo vlogo (Change your role), ter primeri iz komplementarnih programov Mladi poročevalci za okolje in GLOBE.