GreenComp —  Evropski okvir kompetenc za trajnostnost

Greencomp Referencni Okvir

GreenComp je referenčni okvir kompetenc za trajnost. Okvir ponuja poenoteno zbirko kompetenc prihodnosti za učence in smernice za učitelje, pri čemer spodbuja konsenzualno opredelitev tega, katere kompetence zaobjema pojem trajnosti.

GreenComp je odgovor na naraščajočo potrebo ljudi po izboljšanju in razvoju znanja, veščin in odnosov za življenje, delo in delovanje na trajnosten način. Namenjen je podpori programov izobraževanja in usposabljanja za vseživljenjsko učenje. Napisan je za vse učence, ne glede na njihovo starost in stopnjo izobrazbe ter v katerem koli učnem okolju  formalnem, neformalnem in priložnostnem.

Trajnostne kompetence lahko učencem pomagajo, da začnejo bolj celostno, sistemsko in kritično razmišljati. Pa tudi, da postanejo motivirani za akcijo in ukrepanje v zvezi z izzivi prihodnosti, ohranjanjem planeta in dobrobit ljudi.

Referenčni okvir GreenComp je objavljen na spletni strani Evropske komisije je v rubriki Znanstveno središče EU (EU Science Hub). Priročnik GreenComp je rezultat delovanja v smeri uresničevanja ambiciozno zastavljenih ciljev Evropskega zelenega dogovora. Potreba po pripravi evropskega okvira kompetenc za trajnost se je izoblikovala v političnih dokumentih Evropske komisije, kot sta Program znanj in spretnosti za Evropo za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost (2020) in pobude za zeleno izobraževanje in usposabljanje (Evropski izobraževalni prostor do 2025).

Avtorji: BIANCHI Guia; PISIOTIS Ulrike; CABRERA GIRALDEZ Marcelino

Uredniški odbor: PUNIE Yves; BACIGALUPO Margherita

Citiraj: Bianchi, G., Pisiotis, U. and Cabrera Giraldez, M., GreenComp The European sustainability competence framework, Punie, Y. and Bacigalupo, M. editor(s), EUR 30955 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2022, ISBN 978-92-76-46485-3, doi:10.2760/13286, JRC128040.

Objavljeno: 2022-01-12

Založila: Publications Office of the European Union

Več o priročniku na strani JRC

Repozitorij: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128040