O projektu

Od učitelja do facilitatorja učenja za podnebje in trajnost.

V času podnebne krize in nujnosti ukrepanja, želimo s projektom Učilnica za življenje okrepiti in inovirati slovenski šolski sistem, da bo vzgajal in opolnomočil generacije proaktivnih posameznikov. Posameznikov, ki bodo razumeli kompleksnost, imeli celostno razumevanje o podnebju in trajnosti ter empatijo do svojega družbenega in naravnega okolja.

Projektne aktivnosti

UČNI SCENARIJI, TRENING ZA UČITELJE, PRIROČNIK IN KONFERENCE

V prvi fazi projekta (prvo leto) bomo sočasno razvijali trening za učitelje in učne materiale – učne scenarije skupaj s študijskimi skupinami, ki jih bodo sestavljali študenti in raziskovalci (mentorji) Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, izkušeni učitelji in profesorji ter izkušeni facilitatorji participatornih tehnik in okoljskih tematik nevladnega sektorja. V drugi fazi projekta (drugo leto) bomo izpeljali daljše modularne treninge za učitelje, ki bodo istočasno skužili kot učni poligon za študente Pedagoške fakultete in pa kot testna aktivnost za preverjanje učnih materialov oblikovanih v prvem letu, s stranih učiteljev in profesorjev. 

V obeh letih bomo organizirali mednarodno konferenco o podnebnem izobraževanju in izobraževanju za trajnostni razvoj, na katero bomo povabili aktualne strokovnjake s tega področja.

Projekt se bo zaključil s poglobljeno analizo in preoblikovanjem, nadgradnjo učnih materialov, izdano publikacijo, priročnikom za učitelje in treningom za učiteljem, ki se bo izvajal in nadgrajeval tudi po zaključku projekta.

Logotip Projekta Učilnica Za življenje Moder 2

Logotip projekta Učilnica za življenje je oblikovala Nika Oblak, študentka Vizualnih umetnosti in oblikovanja, Pedagoške fakultete, Univerze na Primorskem.

Cilji projekta

Projekt Učilnica za življenje ima tri glavne cilje, ki so:

Projekt podpira EUKI

Program financiranja projektov varstva podnebja v Evropi

Evropska pobuda za podnebje (EUKI) nemškega zveznega ministrstva za gospodarstvo in varstvo podnebja (BMWK) je bila ustanovljena leta 2017, da bi izboljšala znotrajevropsko sodelovanje na področju varstva podnebja. S skupnim evropskim prispevkom (NDC) k Pariškemu podnebnemu sporazumu je bil namreč ustvarjen okvir za še bolj sodelovalno podnebno politiko v Evropski uniji (EU).

Projektna ekipa

Projektni konzorcij sestavljajo Sončni grič, društvo za trajnostno kulturo bivanja, ki je vodilni partner projekta Učilnica za življenje in Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta, ki je partner projekta.