Natasa Dolenc Orbanic Raziskovalka In Mentorica

izr. prof. dr. Nataša Dolenc Orbanić

Raziskovalka in mentorica

Nataša Dolenc Orbanić je izredna profesorica za didaktiko naravoslovja na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem. Raziskovalno se ukvarja z didaktiko naravoslovja v predšolskem in osnovnošolskem izobraževanju. Posebej se zanima za okoljsko vzgojo in spodbujanje okoljske pismenosti. Poleg tega daje velik poudarek na pomen odkrivanja napačnih predstav o naravnih pojavih in procesih ter na razvoj ustreznih učnih strategij za preprečevanje pojavljanja napačnih predstav. Sodelovala je pri številnih domačih in mednarodnih projektih. Vodi tudi različne delavnice za vzgojitelje in učitelje ter sodeluje pri pripravi različnih didaktičnih gradiv (osnovnošolski učbeniki in delovni zvezki, interaktivni določevalni ključ za določanje morskih organizmov, gradiva za dijake…) in učnih načrtov. Njeni znanstveni prispevki se osredotočajo predvsem na konstruktivistični pristop pri pouku naravoslovja, izobraževanje v naravi in ​​izobraževanje za trajnostni razvoj, s poudarkom na medpredmetnem povezovanju.

V projektu Učilnica za življenje sodeluje kot raziskovalka in mentorica učiteljem, ki pripravljajo učne scenarije za razredno stopnjo.