Prva mednarodna konferenca o ekosocialnem izobraževanju učiteljem ponudila znanje in orodja za poučevanje o trajnosti in podnebju

Konferenca 2023 Okrogla Miza Konferenca

Sporočilo za javnost

Prvo Mednarodno konferenco o ekosocialnem izobraževanju sta organizirala Društvo Sončni Grič in Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem v sklopu projekta Učilnica za življenje. Konferenca je potekala v četrtek, 28. septembra 2023 preko spleta, in v petek, 29. septembra 2023, v živo na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem in preko spleta.

Konference so se udeležili domači in tuji učitelji srednjih in osnovnih šol, vzgojitelji, strokovnjaki s področja izobraževanja in predstavniki nevladnih organizacij s področja trajnostnega razvoja z namenom izmenjave znanj in izkušenj na področju ekosocialnega izobraževanja. 

S pomočjo domačih in tujih predavateljev ter mentorjev je konferenca učiteljem in šolam ponudila znanje in orodja, da bodo lahko učence vseh starosti spodbujali pri razvoju spretnosti za učinkovito soočanje s podnebno krizo in ostalimi izzivi prihodnosti. Rdeča nit dogodka je bila “Učenje v lokalnem okolju” – oblika učenja, ki poglablja razumevanje in vpetost posameznika v lokalno dediščino, kulturo, krajino, priložnosti in izkušnje.

Spletni del konference se je pričel v četrtek, 28. septembra 2023, z uvodnim pozdravom projektne ekipe, Majo Vrčon (Društvo Sončni Grič) in dr. Natašo Dolenc (Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem) ter z Julio Weibel, predstavnico Evropske pobude za podnebje (EUKI), ki projekt Učilnica za življenje tudi financira. Sledil je sklop treh predavanj tujih strokovnjakov.

Prvo predavanje je vodila Dr May East, priznana urbanistika, akterka na področju regenerativnih praks in izobraževalka, in poudarila pomen izobrazbe kot ključ za ustavitev podnebnih sprememb in spodbujanje trajnostnega razvoja: “Sprememba se bo zgodila; ali jo bomo vodili mi (učitelji), ali pa bomo žrtve te spremembe.”

Dr. Conchi Piñeiro, strokovnjakinja na področju okoljske znanosti ter izobraževanja za okolje iz organizacije FUHEM, je poudarila, da se pri ekosocialnem izobraževanju ne gre le za naravo temveč družbo kot celoto: “Ekosocialno izobraževanje je učenje celotne skupnosti in vseh, da postanejo aktivni državljani za socialno pravičnost, demokracijo in trajnost.” 

“Še posebno mladi so zelo zaskrbljeni zaradi podnebnih sprememb,” so med zadnjim predavanjem prvega dne “Izobraževanje za podnebje – zdaj!” poudarile sodelavke Evropske komisije in predstavnice Izobraževalne koalicije za podnebje Dr. Ulrike Pisiotis, Dr. Susanne Szkola in Valeria Napoli

Prvi dan konference so zaključila “Darila”, sklop predavanj kjer so s krajšimi predstavitvami glavno vlogo prevzeli domači učitelji in delili dobre prakse s področja izobraževanja in dela z učenci na temo trajnosti. Pridružili so se nam Klavdija Klinar, Tomaž Gorenc, Petra Peroci in Ana Gorše

Drugi dan konference, petek, 29. september 2023, so se domači učitelji in strokovnjaki s področja izobraževanja zbrali na sedežu Pedagoške fakultete UP v Kopru. Dan se je pričel z uvodnim pozdravom prorektorice izr. prof. dr. Tine Štemberger, ki je predstavila delo Pedagoške fakultete na področju ekosocialnega izobraževanja in poudarila pomen glavne teme konference – učenja v lokalnem okolju in sodelovanja šol z raziskovalci: “Gre za neposredno vpetost in prepletenost raziskovalcev in lokalnega okolja.” Prodekanja za kakovost in razvoj izr. prof. dr. Sonja Rutar pa je vse udeležence-učitelje opomnila na pomembno dejstvo, ki ga moramo upoštevati pri izzivih prihodnosti in soočanju s podnebno krizo:Otrok sam ne more prevzeti odgovornosti”.

Sledili sta osrednji predavanji drugega dne: doc. dr. Ana Bogdan Zupančič, visokošolska učiteljica na Oddelku za socialno pedagogiko na UP PEF, je predstavila načela in prakse doživljajske pedagogike, Lucija Marovt, komunikologinja in sodelavka programa Ekošola, pa pomen učenja v lokalnem okolju za okoljsko in podnebno pismenost. 

“Trajnost je potrebno razumeti širše. Trajnost je potrebno poučevati celostno. Za to pa je potreben čas in več deležnikov,”  je med okroglo mizo s strokovnjaki s področja izobraževanja poudarila dr. Nastja Cotič (Pedagoška fakulteta UP, raziskovalka in mentorica na projektu Učilnica za življenje). 

Okrogla miza na temo vključevanja podnebnih vsebin v šolske kurikulume je bila osrednji del drugega dne konference, in je gostila strokovnjake s področja izobraževanja. Gosti okrogle mize so bili: Aleš Ojsteršek (MIZŠ), Polona Kenda (Združenje ravnateljev), Tadej Košmerl (Slovensko društvo pedagogov), mag. Darja Štarkl (CPI), dr. Nataša Dolenc in dr. Nastja Cotič (obe Pedagoška fakulteta UP) ter moderatorka dr. Sonja Rutar. 

Konferenca se je zaključila z delavnicami (Dobrobiti kmetijskega krožka in načini poučevanja v lokalnem okolju, Otroci v permakulturi, Stik z naravo vodi v stik s seboj, Suhi zid kot učilnica celostnega spoznavanja), spletni udeleženci pa so dogodek sklenili z ogledom filma in kratko predstavitvijo didaktičnih aktivnosti centra o velikih zvereh DINA Pivka. 

Mednarodna konferenca o ekosocialnem izobraževanju je del projekta Učilnica za življenje, ki ga financira EUKI – Program financiranja projektov varstva podnebja v Evropi.