Študijske skupine projekta Učilnica za življenje – Osnovne šole

študijske Skupine Oš

POVABILO K SODELOVANJU V ŠTUDIJSKE SKUPINE ZA OSNOVNE ŠOLE

O projektu

 

V času podnebne krize in nujnosti ukrepanja, želimo s projektom Učilnica za življenje okrepiti in inovirati slovenski šolski sistem, da bo vzgajal in opolnomočil generacije proaktivnih posameznikov. Posameznikov, ki bodo razumeli kompleksnost, imeli celostno razumevanje o podnebju in trajnosti ter empatijo do svojega družbenega in naravnega okolja. Učilnica za življenje raziskuje učinkovito učenje za trajnost, akcijo in socio-emocionalne pristope k učenju ter sistemsko spremembo politike izobraževanja in usposabljanja v Sloveniji in Evropski uniji. Projekt Učilnica za življenje je poseben in inovativen zato, ker v javni šolski sistem prenaša  izobraževalne tehnike razvite v  ekovaseh, tranzicijskem gibanju, okoljskih nevladnih organizacijah in skupnostnih iniciativah.

 

Vodilni partner projekta je Sončni grič, društvo za trajnostno kulturo bivanja, ki skupaj s partnerjem projekta, Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem, izvaja projektne aktivnosti. Projekt financira EUKI, evropska pobuda za podnebje, ki deluje pod okriljem nemškega Zveznega ministrstva za okolje, varstvo narave in jedrsko varnost (BMU). Več o projektu:  www.ucilnica.eu   

 

Projektne aktivnosti in cilji

 

  1. faza: Januar 2023-September 2023 bomo v študijski skupini  razvili 5 učnih scenarijev za osnovne šole. Študijsko skupino bodo sestavljali učitelji nižjih razredov osnovne šole, študenti Pedagoške fakultete in fasilitatorji participatornih tehnik in podnebnih tem iz nevladnega sektorja. 

 

  1. faza: Januar 2024 – Junij 2024 modularni trening za učitelje namenjen usvajanju novih učnih pristopov. Trening bo služil kot učni poligon za študente Pedagoške fakultete ob enem pa kot  test uporabnosti  učnih scenarijev.  

 

Konec septembra 2023 in 2024 bomo organizirali dve mednarodni konferenci o izobraževanju za trajnostni razvoj, na katero bomo povabili aktualne strokovnjake s tega področja. 

 

Ob zaključku projekta bomo naredili poglobljeno analizo ter preoblikovali in nadgradili učne materiale. Izdali bomo akademsko publikacijo in priročnik, ki bo služil udeležencem prihodnjih treningov za učitelje, ki jih bomo izvajali in nadgrajevali tudi po zaključenem projektu.

 

  Naloga in cilj študijskih skupin je, da v obstoječem šolskem sistemu in kurikulih najdejo prostor in priložnost za uporabo alternativnih pristopov poučevanja, ki bodo šolski sistem začeli spreminjati od znotraj. 

Potek dela in dinamika študijskih skupin bo sledeča:

 

  • Januar 2023: Prvo srečanje študijske skupine. Predstavitev predlaganih orodji s strani fasilitatorjev. Ocena primernosti različnih orodij za različne starostne skupine s strani učiteljev. 
  • Februar – Maj 2023: Redna mesečna srečanja študijske skupine in umeščanje novih orodij v učni načrt. Prilagajanje predlaganih metod šolskemu okolju in starostni skupini.
  • Maj 2023 – Dokončanje učnih scenarijev
  • Jeseni 2023 – Predstavitev narejenega na konferenci in objava učnih scenarijev. 

Frekvenca srečanj

 

Enkrat mesečno 2 uri v prostorih Univerze na Primorskem, Pedagoška fakulteta (Cankarjeva ul. 5, Koper). Med srečanji 4 – 5 ur samostojnega dela. Komunikacija po potrebi po spletu ali osebno (stvar dogovora med posamezniki). 

Minimalna angažiranost

 

Januar-Junij 2023

September-November 2023

Redna mesečna srečanja (2 uri)

12 ur

Priprava  na konferenco

10 ur

Samostojno delo med srečanji (5 ur)

30 ur

Udeležba na konferenci (dva dni)

12 ur

SKUPAJ

42 ur

 

22 ur

Celotno sodelovanje v študijski skupini 64 ur

Za aktivno udeležbo* na študijskih skupinah dobijo: 

 

  • strokovni delavci VIZ potrdilo za uveljavitev 3 točk za enoletno delo v razvojno‑raziskovalnem projektu (20. člen, razdelek C, Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive), prednost pri udeležbi na pilotnem treningu projekta in ambasadorstvo za projekt.
  • študenti Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete potrdila o sodelovanju s strani matične fakultete in možnost, da razvijejo svojo diplomsko ali magistrsko nalogo na temah projekta; 
  • fasilitatorji in mladinski vodje potrdilo o sodelovanju, potrdilo v Nefiks in podobne sisteme beleženja neformalnega znanja.

Prijave

 

Zadnji rok za izraz zanimanja za sodelovanje v študijskih skupinah je ponedeljek, 19. 12. 2022 do 10:00. Če ste kot študent ali sodelavec Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete prejeli email s strani zaposlenih na UP PEF, se prijavite direktno njim po emailu. V nasprotnem primeru izpolnite prijavnico (spodaj) na spletni strani.

Informativno spletno srečanje

 

Informativno srečanje, kjer vam bomo predstavili, kako bo delo v študijskih skupinah potekalo bo v ponedeljek, 19.12.2022 ob 16:00 do 16:30 po spletu. S prijavo – izkazom zanimanja pred informativnim srečanjem, boste na srečanje avtomatično povabljeni in prejeli povezavo na Zoom.

 

V kolikor potrebujete kakršne koli dodatne informacije, pišite na e-naslov studijske.skupine@ucilnica.eu.*aktivna udeležba pomeni prisotnost v programu vsaj v 80 odstotkih andragoških ur, ki je izkazana s podpisi na listah prisotnosti, aktivno sodelovanje v programu, zaključna pisna evalvacija – razmislek in izpolnjene naloge samostojnega dela izven rednih študijskih srečanj.