Projektni vodja (M/Ž)

Projektni Vodja Ucilnica Za Zivljenje

Na Sončnem griču v ekipo projekta Učilnica za življenje vabimo novega projektnega vodjo, ki bo skupaj z nami dihal na tem projektu. Če se v spodnjem opisu najdeš, te vabimo k prijavi na prosto delovno mesto.

 • Kraj: na daljavo, delo od doma (ob večji dogodkih: Primorska, Obala)
 • Trajanje zaposlitve: za čas trajanja projekta; 
 • Poskusno delo: 2 meseca poskusno
 • Delovni čas: polovični delovni čas
 • Plača: 650,00 € BRUTO (450,00 € NETO)
 • Urnik dela: predvidoma 4 ure dnevno, delno fleksibilen; čas dela si v veliki večini razporejate sami
 • Prijave zbiramo do 8. marca 2023 do 15:00

Prijava na delovno mesto: izpolnite obrazec na tej povezavi

Začetek dela: prvi teden v aprilu, predvidoma v ponedeljek 3.4.2023 

KAJ BO DELO OBSEGALO?

 • Vodenje in spremljanje projekta Učilnica za življenje;
 • priprava delovnega načrta projekta;
 • vodenje, koordinacija in administracija projekta;
 • komunikacija s partnerji v okviru projekta;
 • skrb za redno implementacijo in nadzor aktivnosti projekta;
 • priprava in sledenje časovnici projekta;
 • vzpostavitev in vzdrževanje procesa izvajanja projekta, z opredelitvijo jasnih vlog in odgovornosti, ki so v skladu z organizacijsko prakso;
 • upravljanje spletnih orodij za projektno vodenje (npr. Asana, Clockify);
 • skrb za projektno dokumentacijo;
 • priprava enega dela poročil o izvajanju projekta, vključno s spremljanjem splošnega napredka in stanja projekta, mejnikov, rezultatov, proračunov in plačil;
 • priprava, izvajanje in posodabljanje planov o razporejanju virov, potrebnih za projekt, ob upoštevanju razpoložljivosti in časovnega razporeda;
 • upravljanje in komunikacija z deležniki na projektu oz. v okviru posameznih procesov ter njihovimi zahtevami;
 • evalvacija projekta in projektno poročanje;
 • udeležba na srečanjih, sestankih in večjih dogodkov projekta v Sloveniji in tujini.

 

ŽELENE KOMPETENCE IN IZKUŠNJE

Od kandidata* želimo, da ima naslednje kompetence in izkušnje:

 • poznavanje slovenskega in evropskega NVO sektorja;
 • poznavanje slovenskega šolskega sistema (osnovne in srednje šole);
 • osnovno poznavanje problematike podnebnih sprememb, trajnosti in ekologije;
 • predhodne izkušnje pri vodenju EU projektov;
 • zaželeno predhodno samostojno vodenje vsaj dveh Evropskih projektov, vrednost katerih je presegala 100.000,00 EUR;
 • odlične administrativne kompetence;  
 • sposobnost priprave in razumevanja razpisne dokumentacije;
 • sposobnost koordiniranja dela ekipe sodelavcev na projektu; 
 • kompetence na področju komuniciranja (sposobnost samostojne priprave osnovnih vsebin za komuniciranje projekta);
 • odlično znanje slovenskega in angleškega jezika;
 • osnovne računalniške veščine (Google Drive, MS Word, Excel, E-pošta, WordPress, Zoom idr.);
 • vozniški izpit B kategorije.

Upoštevali bomo tudi vse oblike predhodnega dela in neformalnega pridobivanja kompetenc ter izkušenj (občasno delo, prostovoljno delo, zaposlitve, študentsko delo, prakse, udeležba na delavnicah in tečajih idr.).

POMEMBNE INFORMACIJE

Pogodbo o zaposlitvi bomo sklenili za nedoločen čas in najmanj za čas trajanja projekta Učilnica za življenje to je do do 30.4.2025.

Zaposlitev predvideva 20-urni delavnik oz. 4 ure dnevno od ponedeljka do petka, čas si po večini razporejate sami. Delovni čas je delno fleksibilen. V obdobjih, ko se bo organiziralo večje dogodke projekta (konference, treningi, študijske skupine ipd.) bo dela več, po drugi strani pa v obdobju npr. poletnih šolskih počitnic pa bo delo precej manj. Zato delovni ritem ne bo vedno enak.

Delo bo potekalo v glavnem od doma, na daljavo. Zato se od zaposlenega pričakuje, da ima urejene pogoje za delo na daljavo (stabilno internetno povezavo; računalnik s primerno opremo; mirno delovno okolje v času sestankov itd.). Ob večjih dogodkih projekta pa se pričakuje tudi fizična prisotnost projektnega vodje, ki bo pomagal pri organizaciji in izvedbi dogodka.

Predvidena osnovna BRUTO plača za polovični delovnik znaša okvirno 650,00 EUR (okoli 450,00 EUR NETO)

O DELU NA PROJEKTU

Projekt Učilnica za življenje je kar se tiče projektnega vodenja precej enostaven, saj projektni konzorcij sestavljata le dva slovenska projektna partnerja – društvo Sončni grič in Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta. Financer projekta – EUKI je za projektne vodje pripravil izčrpno gradivo in natančne napotke; vedno so tudi odprti za vprašanja in posvet in v pomoč.

V društvu širimo ekipo, zato si želimo delati z nekom, ki ima daljnoročno željo dela v nevladnem sektorju in na projektnem vodenju in v tem delu uživa. Smo v fazi, ko čakamo in prijavljamo še ostale projekte na katerih se bodo tudi odpirale možnosti za delo. Želimo si delati z motivirano, samostojno in samoiniciativno osebo, ki bi potencialno postala redni sodelavec ekipe v prihodnosti in tudi prihajajočih projektih. 

POSTOPEK PRIJAVE

Izpolnite obrazec na tej povezavi. V obrazec naložite združene v enem pdf (vsi dokumenti skupaj, ki ne presegajo 100 MB) dokumentu, spodnje dokumente v tem vrstnem redu:

 • vaš življenjepis (CV)
 • krajše motivacijsko pismo (maksimalno 1500 znakov s presledki)
 • vsaj dve krajši priporočilni pismi prejšnjih delodajalcev ali vaših strank (ni obvezno)

Prijavo za delovno mesto projektnega vodje projekta Učilnica za življenje lahko oddate do vključno 8. marca 2023 do 15:00. Kasnejših prijav ne bomo upoštevali.

PREDVIDENA ČASOVNICA PO ODDAJI PRIJAVE

Vaše prijave bomo pregledali in opravili predizbor najustreznejših kandidatov do 18. marca 2023. Izbrani kandidati bodo vabilo na razgovor  prejeli  do 21. marca 2023.

Razgovori bodo potekali virtualno preko platforme Zoom 23. in 24. marca 2023. Obvestilo o izboru boste prejeli 28.3.2023. Do 31.3. 2023 bomo uskladili pogodbo o zaposlitvi. Nastop dela prvi teden v aprilu, predvidoma v ponedeljek 3.4.2023.  

V primeru sprememb predvidene časovnice, boste pravočasno obveščeni na e-naslov, ki ste nam ga zaupali ob prijavi.

*Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.