Vabilo za oddajo ponudb za izvedbo delavnic na Mednarodni konferenci o ekosocialnem izobraževanju

Img 20220622 205745 Scaled

Mednarodna konferenca o ekosocialnem izobraževanju* bo potekala 28. 9. 2023 (preko spleta) in 29. 9. 2023 (v živo, v Kopru, na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem).

Tema konference bo učenje v lokalnem okolju, izvaja pa se v sklopu projekta Učilnica za življenje.

Osnovni napotki za pripravo delavnic:
  • Tema letošnje konference je učenje v lokalnem okolju, zato naj bo vaša delavnica zasnovana na to temo.
  • Ciljna skupina konference so učitelji srednjih in osnovnih šol.
  • Delavnica naj traja do 2 uri, 120 minut.
  • Prostor izvedbe delavnic: preko spleta z uporabo aplikacije Zoom (28. 9. 2023) ali na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem v Kopru (29. 9. 2023).
 
Vaša prijava delavnice naj vsebuje:
  • opis delavnice,
  • način izvedbe: spletno / v živo,
  • število oseb, ki se lahko udeležijo vaše delavnice,
  • ceno delavnice,
  • kontaktno osebo.

Za prijavo svoje delavnice nam pošljite ponudbo na elektronski naslov juhu@ucilnica.eu.

Ponudbe sprejemamo do 22. marca 2023. Na tem elektronskem naslovu smo vam na voljo tudi za vsa vprašanja.

Veselimo se sodelovanja z vami,

ekipa projekta Učilnica za življenje

*Kaj je ekosocialno izobraževanje?
Ekosocialno izobraževanje postavlja življenje v središče delovanja šolskega sistema. Preučuje in analizira našo soodvisnost in ekoodvisnost ter deluje v smeri preoblikovanje izobraževalnega sistema ter ekološkega in družbenega okolja. Ekosocialno izobraževanje obravnava potrošniški model družbe z ekosistemskega, celostnega vidika. Naslavlja in obravnava boj proti uničevanju narave in vojne konflikte; vzgaja kulturo trajnosti in regeneracije; odziva se na kršenje človekovih pravic, neenakosti in revščino; poglablja se v nepravičnost diskriminacije na podlagi spola, posebnih potreb, identitete, izvora, starosti, vere ali kulture, zagovarja emancipacijo in opolnomočenje mlajših; prizadeva si izkoreniniti neenakosti, ignoranco ter spodbuja kritično mišljenje in občutek za pravičnost. Ekosocialno izobraževanje obravnava tudi tematike kot so prehranska varnost, negotovost v zaposlovanju, prisilne migracije, zdravstvene krize ipd. Naš projekt bo ta znanja, koncepte in prakse prenesel v javni šolski sistem, začenši z izobraževanjem učiteljev kot facilitatorjev ekosocialnega učenja in predstavitvami načinov in vsebin ključnim deležnikom. Kot društvo, ki ima močne povezave in korenine v tranzicijskih gibanjih in ekovaških gibanjih, bomo prenašali primere dobre prakse iz ekovasi, tranzicijskih gibanj, okoljskih, družbeno kritičnih organizacij, ki so pobudniki, katalizatorji sistemskih sprememb in zagovorništva pravične družbe.