Povabilo k sodelovanju v študijske skupine projekta Učilnica za življenje – Učitelji srednjih šol, mladinski vodje, študenti pedagoških smeri

Učitelje srednjih šol, mladinske vodje, facilitatorje in študente pedagoških smeri vabimo k sodelovanju v projektu Učilnica za življenje – sodelovanje v študijskih skupinah projekta.

O projektu

V času podnebne krize in nujnosti ukrepanja, želimo s projektom Učilnica za življenje okrepiti in inovirati slovenski šolski sistem, da bo vzgajal in opolnomočil generacije proaktivnih posameznikov. Posameznikov, ki bodo razumeli kompleksnost, imeli celostno razumevanje o podnebju in trajnosti ter empatijo do svojega družbenega in naravnega okolja. Učilnica za življenje se ukvarja in raziskuje učinkovito učenje za trajnost, akcijo in socio-emocionalne pristope k učenju ter sistemsko spremembo politike izobraževanja in usposabljanja v Sloveniji in Evropski uniji. Projekt Učilnica za življenje je poseben in inovativen zato, ker v javni šolski sistem prenaša znanja ekovasi, tranzicijskih gibanj, okoljskih nevladnih organizacij in skupnostnih iniciativ.

Vodilni partner projekta je Sončni grič, društvo za trajnostno kulturo bivanja, ki skupaj s partnerjem projekta, Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem, izvaja projektne aktivnosti. Projekt financira EUKI, evropska pobuda za podnebje, ki deluje pod okriljem nemškega Zveznega ministrstva za okolje, varstvo narave in jedrsko varnost (BMU). Več o projektu: www.ucilnica.eu 

Kaj bomo počeli?

V prvi fazi projekta (prvo leto) bomo sočasno razvijali trening za učitelje in učne materiale – učne scenarije skupaj s študijskimi skupinami, ki jih bodo sestavljali študenti in raziskovalci (mentorji) Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, izkušeni učitelji in profesorji ter izkušeni facilitatorji participatornih tehnik in okoljskih tematik nevladnega sektorja. 

V drugi fazi projekta (drugo leto) bomo izpeljali daljše modularne treninge za učitelje, ki bodo istočasno služili kot učni poligon za študente Pedagoške fakultete in pa kot testna aktivnost za preverjanje učnih materialov oblikovanih v prvem letu, s stranih učiteljev in profesorjev. 

V obeh letih bomo organizirali mednarodno konferenco o podnebnem izobraževanju in izobraževanju za trajnostni razvoj, na katero bomo povabili aktualne strokovnjake s tega področja. 

Projekt se bo zaključil s poglobljeno analizo in preoblikovanjem, nadgradnjo učnih materialov, izdano publikacijo, priročnikom za učitelje in treningom za učitelje, ki se bo izvajal in nadgrajeval tudi po zaključku projekta. 

Vključevanje učiteljev, bodočih učiteljev (študentov) in fasilitatorjev je ključnega pomena za projekt. Naloga in cilj študijskih skupin je, da v obstoječem šolskem sistemu in kurikulih najdejo prostor in priložnost za uporabo alternativnih pristopov poučevanja, ki bodo šolski sistem začeli spreminjati odznotraj. Potek dela in dinamika študijskih skupin bo sledeča:

 • januar 2023: Prva srečanja skupin in nabor učnih materialov, ki jih bomo raziskovali;
 • februar do september 2023: Pregledovanje učnih materialov, evalvacija in iskanje priložnosti za umestitev v obstoječe kurikule;
 • oktober do december 2023 in januar do marec 2024: Oblikovanje učnih scenarijev (3) za srednje šole;
 • april do junij 2024: Učni scenarji se eksperimentalno uporabijo pri pouku in evalvirajo s strani profesorjev z različnih srednjih šol;
 • julij, avgust 2024: Ureja se vsebino učnih scenarijev glede na evalvacijo profesorjev;
 • oktober do december 2024: Zaključeni in objavljeni učni scenariji.

Kako bo potekalo?

Študijska srečanja skupin za srednje šole bodo potekala po spletu, na videokonferenčnih klicih po platformi Zoom. Študijsko skupino bo sestavljalo 20 udeležencev, ki bodo zaradi lažjega poteka dela razdeljeni v več manjših delovnih skupin po področjih. Celtona študijska skupina se bo srečevala enkrat mesečno po 2 uri. Delovne skupine se bodo srečevale po dogovoru in sorazmerno s samostojnim delom.

Kdaj bo potekalo?

Srečanja bodo potekala v prvih dveh letih trajanja projekta. V prvem letu (2023) se bomo srečevali od januarja do vključno junija 2023 in drugi sklop aktivnosti nadaljevali v septembru 2023 do vključno marca 2024. Predvidena so srečanja celotne študijske skupine enkrat mesečno v obsegu dveh (2) ur. Pogostost in trajanje srečanja delovnih skupin in samostojnega dela bodo določali udeleženci sami, znotraj obsega 78 ur celotnega programa, od katerih je 36 ur rezerviranih za redna mesečna srečanja celotne študijske skupine. V šolskem letu 2022/2023 je skupen obseg 36 ur (2 točki za zaposlene na VIZ); v šolskem letu 2023/2024 je skupen obseg 42 ur (2 točki za zaposlene na VIZ) ali potrdilo za uveljavitev 3 točk za enoletno delo v razvojno‑raziskovalnem projektu (20. člen, razdelek C, Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive).

Šolsko letoRedna mesečna srečanja (število ur)Delovne skupine / Samostojno delo (število ur)Skupaj ur
2022/202312 ur24 ur36 ur
2023/202414 ur28 ur42 ur
Skupno ur78 ur

Kaj potrebujete za udeležbo na srečanjih študijskih skupin?

 • stabilno internetno povezavo
 • opremo za videokonference (slušalke, kamera in mikrofon)
 • poznavanje spletnih orodji: Zoom, Jamboard, Padlet, Google dokumenti
 • dovolj časa, motivacijo za sodelovanje in delo v skupini
 • dobro znanje angleščine (veliko se bo delalo z viri in literaturo v angleščini)

Za aktivno udeležbo* na študijskih srečanjih dobijo: 

 • strokovni delavci VIZ potrdilo za uveljavitev dvakrat po 2 točki (skupno 4 točke) ali potrdilo za uveljavitev 3 točk za enoletno delo v razvojno‑raziskovalnem projektu (20. člen, razdelek C, Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive);  prednost pri udeležbi na pilotnem treningu projekta in ambasadorstvo za projekt.
 • študenti Univerze na Primorskem, Pedagoška fakulteta potrdila o sodelovanju s strani matične fakultete in možnost, da razvijejo svojo diplomsko ali magistrsko nalogo na temah projekta; študenti ostalih univerz potrdilo o sodelovanju, ostalo po dogovoru z matično fakulteto
 • fasilitatorji in mladinski vodje potrdilo o sodelovanju, potrdilo v Nefiks in podobne sisteme beleženja neformalnega znanja.

Prijave

Zadnji rok za izraz zanimanja za sodelovanje v študijskih skupinah je petek, 13. 01. 2023 do 12:00. Prijavite se tako, da izpolnite prijavnico (spodaj) na spletni strani. Javili se vam bomo takoj, ko zaključimo s prijavami in vas povabili na informativno spletno srečanje.

Informativno spletno srečanje

Informativno srečanje je PRESTAVLJENO za en teden! (Iz srede, 18.1.2023 na četrtek 26.1. 2023)!

Informativno srečanje, kjer vam bomo predstavili, kako bo delo v študijskih skupinah potekalo bo v četrtek, 26.01.2023 ob 16:00 do 16:30 po spletu. S prijavo – izkazom zanimanja pred informativnim srečanjem, boste na srečanje avtomatično povabljeni in prejeli povezavo na Zoom.

Prijava za sodelovanje v študijskih skupinah

Prosimo, da izplonite spodnjo prijavnico za izraz interesa za sodelovanje v študijskih skupinah najkasneje do petka, 13. 01. 2023 do 12:00. Upoštevane bodo samo prijave prispele v času. V primeru velikega zanimanja bodo izbrani tisti, ki so se najprej prijavili